polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 23 października 2017 r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Odbudowa istniejącego zbiornika wodnego wraz z budowla piętrzącą i odcinkiem rowu odpływowego oraz na retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku w Radestowie gm. Borkowice
Opublikowany: 2013-12-04
Odbudowa istniejącego zbiornika wodnego wraz z budowla piętrzącą i odcinkiem rowu odpływowego oraz na retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku w Radestowie gm. Borkowice
Powiat Przysuski informuje, że w ramach  ,,Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz modernizacji i odbudowy urządzeń wodnych i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed nadmiarem wód podsiąkowych i opadowych”  realizuje  inwestycję  pn: ,,Odbudowa istniejącego zbiornika wodnego wraz z budowla piętrzącą i odcinkiem rowu odpływowego oraz na retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku w Radestowie gm. Borkowice dofinansowaną w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 43 714,00 zł.

04-12-2013
Termomodernizacja budynku internatu (parterowego) przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lipinach
Opublikowany: 2012-11-14
14-11-2012
Termomodernizacja budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goździkowie
Opublikowany: 2012-02-24
24-02-2012
Zmiana systemu ogrzewania w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goździkowie
Opublikowany: 2011-08-25
25-08-2011
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Glińcu
Opublikowany: 2010-07-01
01-07-2010
Termomodernizacja budynku administracyjnego SPZ ZOZ w Przysusze Aleja Jana Pawła II 9A
Opublikowany: 2009-09-02
02-09-2009
Termomodernizacja budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w miejscowości Kolonia Ossa
Opublikowany: 2009-09-02
02-09-2009
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Przysusze
Opublikowany: 2009-06-18
18-06-2009
Termomodernizacja budynku stołówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lipinach
Opublikowany: 2008-09-22
22-09-2008
Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych–Domy Nauczyciela przy ul Szkolnej w Przysusze
Opublikowany: 2008-09-22
22-09-2008
Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lipinach
Opublikowany: 2008-09-22
22-09-2008
Zmiana systemu ogrzewania budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej
Opublikowany: 2007-11-28
28-11-2007
Termomodernizacja budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej
Opublikowany: 2007-11-28
28-11-2007

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA