polski angielski niemiecki
Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Udzielanie osobom fizycznym dofinansowania na likwidację barier architektonicznych i technicznych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Potrzebne dokumenty:

wniosek o dofinansowanie na likwidację barier technicznych
wniosek o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych

Opłaty:
Brak

Czas rozpatrzenia sprawy:
Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Brak możliwości odwołania.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA