polski angielski niemiecki
Wtorek, 27 czerwca 2017 r. Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława
Udzielanie osobom fizycznym dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Potrzebne dokumenty:

Opłaty:
Brak

Czas rozpatrzenia sprawy:
Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Brak możliwości odwołania.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA