polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 23 października 2017 r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Promocja rodzicielstwa zastępczego
Opublikowany: 2017-08-27
Promocja rodzicielstwa zastępczego W dniu 20 sierpnia 2017r. podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w Gielniowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze zorganizowało po raz kolejny promocję rodzicielstwa zastępczego. 
27-08-2017
Przypomnienie
Opublikowany: 2017-08-17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze przypomina, iż dnia 30 sierpnia 2017 r. upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I.
Jednocześnie informujemy, iż wnioski w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można składać do dnia 10 października 2017 r.
Zachęcamy do skorzystania z pomocy !
17-08-2017
INFORMACJA O ZWYCIĘZCACH KONKURSU PLASTYCZNEGO „RODZINA ZASTĘPCZA TO SZANSA”
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu plastycznego nt. „RODZINA ZASTĘPCZA TO SZANSA”, ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze w składzie: Dyrektor PCPR w Przysusze, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownik socjalny wyłoniła następujących zwycięzców:

09-08-2017
Konkurs plastyczny
Opublikowany: 2017-05-30
30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, chcąc uczcić to wydarzenie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze ogłasza konkurs na wykonanie pracy plastycznej nt. „RODZINA ZASTĘPCZA TO SZANSA” mającej na celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu przysuskiego.
 
 
30-05-2017
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Opublikowany: 2016-04-06
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze przekazuje do konsultacji projekt
POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU PRZYSUSKIEGO NA LATA 2016-2020.
 

06-04-2016
Program wyrównywania różnic miedzy regionami III
Opublikowany: 2016-03-08
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze informuje o przystąpieniu przez Powiat Przysuski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku.
08-03-2016
Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej
Opublikowany: 2016-03-04
Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
04-03-2016
Pomoc dla osób doświadczających przemocy
Szanowni Państwo,
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, mieszczące się przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22 - 27 lutego 2016 r.Zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego do skorzystania z bezpłatnych porad u psychologa, prawnika, komornika, notariusza oraz policjanta.


23-02-2016
Ogłoszenie
Opublikowany: 2015-09-04
Informujemy, że uległa zmianie siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
Obecny adres, to:
ul. Szkolna 3
26-400 Przysucha

04-09-2015
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji na rok 2015 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku
Opublikowany: 2015-05-06
W oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonuje się wyboru oferty złożonej przez: Stowarzyszenie Abstynentów Klubu ,,OPOKA’’, Lipiny 43, 26-425 Odrzywół, ubiegające się o dotacje na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku p.n. ,,Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku’’. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 150.000,00 złotych.
06-05-2015
Ogłoszenie
Opublikowany: 2015-03-24
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZYSUSZE
Poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji:
ZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ
24-03-2015
Ogólnopolskie Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych
Opublikowany: 2014-06-24

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
zaprasza do udziału w projekcie
 
„Ogólnopolskie Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych”
24-06-2014
Zaproszenie na bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne
Opublikowany: 2014-06-03
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" informuje, iż od czerwca 2014 r. uruchamia program pomocy dla osób doznających przemocy w szczególności w rodzinach z problemem alkoholowym
03-06-2014
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Opublikowany: 2014-05-06
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  na rok 2014 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
p.n. „Prowadzenie Świetlicy  dla Dzieci i Młodzieży w 2014 roku”

06-05-2014
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Opublikowany: 2014-03-26

OTWARTY KONKURS OFERT
ZARZĄDU POWIATU PRZYSUSKIEGO

Na wsparcie realizacji  na rok 2014 zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej
p.n. „Prowadzenie Świetlicy  dla Dzieci i Młodzieży w 2014 roku”

26-03-2014
Ogłoszenie dot. przyjmowania wniosków w ramach modułu II pilotażowego programu Aktywny Samorząd
Opublikowany: 2014-03-07
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze informuje, iż zgodnie z rozdziałem III ust. 2 dokumentu: „Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny Samorząd” uchwalonego przez Zarząd PFRON wyznaczono dwa cykle przyjmowania wniosków w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
07-03-2014
Informacja dot. projektu PFRON
Opublikowany: 2014-02-26
Informacja dot. projektu PFRON
Projekt PFRON pn. "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
26-02-2014
Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.4 PO KL
Opublikowany: 2014-01-13

13-01-2014
Zaproszenie do składania ofert
Opublikowany: 2013-10-21
Zapraszamy do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi: Szkolenie dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.
21-10-2013
Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych
Opublikowany: 2013-07-23
W dniu 5 lipca 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia.
23-07-2013
Lista rankingowa wniosków
Opublikowany: 2013-07-19
Lista rankingowa wniosków złożonych do dnia 31.05.2013r. w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I
19-07-2013
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”
Opublikowany: 2013-05-17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze informuje, że rozpoczęło nabór wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”.
17-05-2013
LIST OTWARTY
Opublikowany: 2013-02-22
W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 r. Mazowiecka Policja wraz z lokalnymi samorządami i instytucjami społecznymi organizuje KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ pod nazwą "Niebieski Tydzień".
22-02-2013
Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwami
Opublikowany: 2013-02-12
W dniach 25 lutego – 2 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób pokrzywdzonych Przestępstwem.
12-02-2013
Poszukujemy osób do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej
Opublikowany: 2012-10-24
24-10-2012
1. Zawiadomienie o wyborze oferty
Opublikowany: 2012-10-17
17-10-2012
2. Zakup i dostawę zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Opublikowany: 2012-10-01
01-10-2012
3. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej
Opublikowany: 2012-09-21
Zapraszamy do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi: Szkolenie dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.
21-09-2012
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami
Opublikowany: 2012-07-06
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze informuje, że Powiat Przysuski zakwalifikował się do uczestnictwa w 2012 roku w „Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami” w obszarze A, B, C, D, E.
06-07-2012
Pilotażowy program
Opublikowany: 2012-07-06
Informujemy, że Powiat Przysuski przystąpił do realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
06-07-2012

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA