polski angielski niemiecki
Sobota, 19 sierpnia 2017 r. Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
Sieciowe Metody Poszukiwania Pracy
Opublikowany: 2017-07-08
Sieciowe Metody Poszukiwania Pracy W dniach od 8 do 16 maja zostało przeprowadzone szkolenie Sieciowe Metody Poszukiwania Pracy. Podczas szkolenia Uczestnicy doskonalili umiejętności warunkujące efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. korzystanie z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych w powiązaniu z praktyką poszukiwania i aplikowania o pracę przez Internet. 
08-07-2017
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Opublikowany: 2017-07-08
Od kwietnia do czerwca w ramach Projektu Zmień Swoje Życie Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego, prawnego, finansowo - organizacyjnego, które funkcjonowało w charakterze Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Realizacja zadania pozwoliła na rozwiązanie problemów związanych bezpośrednio lub pośrednio ze zjawiskiem wykluczenia społecznego i zawodowego.
08-07-2017
Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych
Opublikowany: 2017-04-27
Trening Kompetencji  i Umiejętności Społecznych Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych obejmuje  zajęcia dotyczące technik negocjacyjnych rozwiązywania konfliktów w ramach negocjacji, zawiera elementy psychologii komunikacji oraz technik komunikacji interpersonalnej. 
27-04-2017
Diagnoza potrzeb – ścieżka reintegracji
Opublikowany: 2017-04-27
Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pozwoliła na identyfikację sytuacji uczestnika, określenie możliwych obszarów rozwoju i zmiany, wsparcie decyzji w wyborze dalszej ścieżki rozwoju edukacyjnej, zawodowej pod kątem predyspozycji zdrowotnych, a także otwartego rynku pracy. Zadanie zostało przeprowadzone przez pracownika socjalnego, psychologa i doradcę.
27-04-2017
Szkolenie pierwszej pomocy
Opublikowany: 2017-04-27
Szkolenie pierwszej pomocy Szkolenie pierwszej pomocy pozwoliło uczestnikom podnieść kwalifikacje z zakresu pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, pierwszej i dalszej pomocy przedmedycznej oraz podnieść ich samoocenę i pewność siebie. Szkolenie zostało zakończone egzaminem pisemny i praktycznym, dokumentowanym do potrzeb certyfikacji. Uczestnicy uzyskali międzynarodowy certyfikat ratownika pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i pierwszej pomocy.
27-04-2017

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA