polski angielski niemiecki
Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Kurs kucharski I stopnia
Opublikowany: 2017-08-29
Kurs kucharski I stopnia W dniach od 11.07.2017r. do 24.07.2017r. został przeprowadzony kurs kucharski I stopnia dla 9 osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami projektu "Zmień swoje życie".  Kurs obejmował 21 godzin zajęć teoretycznych oraz 49 godzin praktycznych. Uczestnicy mieli zapewnione m.in.: materiały szkoleniowe. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego.  
29-08-2017
Kurs operator wózka jezdniowego
Opublikowany: 2017-08-29
Kurs operator wózka jezdniowego W dniach od 26.06.2017 r. do 05.07.2017 r. został przeprowadzony kurs operator wózka jezdniowego dla jednej osoby niepełnosprawnej, będącej uczestnikiem projektu "Zmień swoje życie". Kurs obejmował 50 godzin zajęć teoretycznych oraz 17 godzin praktycznych. Uczestnik miał zapewnione m.in.: materiały szkoleniowe, koszt egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.
29-08-2017
Sieciowe Metody Poszukiwania Pracy
Opublikowany: 2017-07-08
Sieciowe Metody Poszukiwania Pracy W dniach od 8 do 16 maja zostało przeprowadzone szkolenie Sieciowe Metody Poszukiwania Pracy. Podczas szkolenia Uczestnicy doskonalili umiejętności warunkujące efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. korzystanie z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych w powiązaniu z praktyką poszukiwania i aplikowania o pracę przez Internet. 
08-07-2017
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Opublikowany: 2017-07-08
Od kwietnia do czerwca w ramach Projektu Zmień Swoje Życie Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego, prawnego, finansowo - organizacyjnego, które funkcjonowało w charakterze Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Realizacja zadania pozwoliła na rozwiązanie problemów związanych bezpośrednio lub pośrednio ze zjawiskiem wykluczenia społecznego i zawodowego.
08-07-2017
Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych
Opublikowany: 2017-04-27
Trening Kompetencji  i Umiejętności Społecznych Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych obejmuje  zajęcia dotyczące technik negocjacyjnych rozwiązywania konfliktów w ramach negocjacji, zawiera elementy psychologii komunikacji oraz technik komunikacji interpersonalnej. 
27-04-2017
Diagnoza potrzeb – ścieżka reintegracji
Opublikowany: 2017-04-27
Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pozwoliła na identyfikację sytuacji uczestnika, określenie możliwych obszarów rozwoju i zmiany, wsparcie decyzji w wyborze dalszej ścieżki rozwoju edukacyjnej, zawodowej pod kątem predyspozycji zdrowotnych, a także otwartego rynku pracy. Zadanie zostało przeprowadzone przez pracownika socjalnego, psychologa i doradcę.
27-04-2017
Szkolenie pierwszej pomocy
Opublikowany: 2017-04-27
Szkolenie pierwszej pomocy Szkolenie pierwszej pomocy pozwoliło uczestnikom podnieść kwalifikacje z zakresu pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, pierwszej i dalszej pomocy przedmedycznej oraz podnieść ich samoocenę i pewność siebie. Szkolenie zostało zakończone egzaminem pisemny i praktycznym, dokumentowanym do potrzeb certyfikacji. Uczestnicy uzyskali międzynarodowy certyfikat ratownika pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i pierwszej pomocy.
27-04-2017

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA