polski angielski niemiecki
Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Ogłoszenie o przetargu
Opublikowany: 2017-02-14
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg na Kompleksową usługę dotyczącą aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Zmień Swoje Życie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Szczegóły pod adresem http://bip.przysucha.pl/Article/id,2510.html
14-02-2017

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA