polski angielski niemiecki
Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Informator o instytucjach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Opublikowany: 2017-08-07
W niniejszym artykule publikujemy informator o instytucjach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
07-08-2017
Przemoc
Opublikowany: 2017-03-07
 Przemoc to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste (…), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 2, ust. 2)
07-03-2017
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Opublikowany: 2017-02-21
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W dniach od 20 do 26 lutego 2017 roku obchodzony jest wzorem lat minionych Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Celem tej corocznej ogólnopolskiej akcji jest udzielanie niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw w Polsce, wyznaczeniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia, a także służenie podnoszeniu poziomu wiedzy i uwrażliwianiu społeczeństwa oraz przedstawicieli organów i instytucji publicznych w tej kwestii.
 
21-02-2017
Ogłoszenie
Opublikowany: 2016-11-04
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Przysusze prowadzi cykl warsztatów dla osób doświadczających przemocy domowej lub zagrożonych doświadczaniem przemocy domowej. Kolejne spotkanie uczestników warsztatów odbędzie się 18.11.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, ul. Szkolna 3. Chętnych do wzięcia udziału w w/w warsztatach prosimy o kontakt z PCPR w Przysusze (tel. (048) 675 55 17, e-mail: pcprprzysucha@onet.eu).

04-11-2016
Ogłoszenie
Opublikowany: 2016-10-21
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Przysusze planuje przeprowadzić cykl warsztatów dla osób doświadczających przemocy domowej lub zagrożonych doświadczaniem przemocy domowej. Pierwsze spotkanie uczestników warsztatów odbędzie się 28.10.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, ul. Szkolna 3. Chętnych do wzięcia udziału w w/w warsztatach prosimy o kontakt z PCPR w Przysusze (tel. (048) 675 55 17, e-mail: pcprprzysucha@onet.eu).
21-10-2016
Informator o instytucjach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Opublikowany: 2016-07-12

12-07-2016
Pomoc dla osób doświadczających przemocy
Szanowni Państwo,
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, mieszczące się przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22 - 27 lutego 2016 r.Zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego do skorzystania z bezpłatnych porad u psychologa, prawnika, komornika, notariusza oraz policjanta.


23-02-2016
Wzory dokumentów
Opublikowany: 2015-06-03
Zbiór przydatnych wzorów dokumentów
03-06-2015
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
Opublikowany: 2015-02-13
W dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku w Prokuraturze Rejonowej w Przysusze ul. Radomska 24, w godzinach przyjęć interesantów od godz. 9.00 do 15.00, będą udzielane informacje dotyczące uprawnień i obowiązków osób pokrzywdzonych przestępstwami przez następujących prokuratorów:
  
13-02-2015
Specjalistyczne usługi z zakresu pomocy dla osób doświadczających przemocy
Opublikowany: 2013-06-03
Specjalistyczne usługi z zakresu pomocy dla osób doświadczających przemocy zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze świadczy bezpłatne specjalistyczne poradnictwo: prawne, psychologiczne oraz konsultanta ds. uzależnień. Kontakt do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze oraz więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce: Poradnictwo Rodzinne.
03-06-2013
Zaproszenie na bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne
Opublikowany: 2014-06-03
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" informuje, iż od czerwca 2014 r. uruchamia program pomocy dla osób doznających przemocy w szczególności w rodzinach z problemem alkoholowym
03-06-2014

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA