polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 23 października 2017 r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Powiat Przysuski wyróżniony w konkursie „Samorząd Równych Szans 2012”
"Samorząd Równych Szans" to konkurs, w którym o zwycięstwo rywalizują ze sobą projekty samorządów z całej Polski. Projekty muszą dotyczyć inicjatyw, które wpływają na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych w danej społeczności lokalnej. Do tegorocznej edycji konkursu został zgłoszony projekt "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim".

31 sierpnia zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans 2012”, organizowanego przez Fundacje Instytut Rozwoju Regionalnego. Kapituła konkursu spośród 125 zgłoszonych wybrała 15 zwycięzców oraz wyróżniła 25 samorządów z całej Polski. Mamy przyjemność poinformować, iż wyróżnienie uzyskał Powiat Przysuski. Konkurs dotyczył problemu wyrównywania szans w zakresie dziesięciu różnych obszarów tematycznych, związanych z poprawą warunków życia osób niepełnosprawnych. Do konkursu zgłaszano inicjatywy zarówno ukończone, jak również będące w trakcie realizacji. Powiat Przysuski, obecnie realizujący projekt „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim” uzyskał wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie, organizowanym corocznie  przez Fundacje Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie. Jego regulamin wymagał zgłoszenia projektu, który obejmuje przynajmniej jedno z obszarów wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych. Inicjatywę Powiatu Przysuskiego można przypisać do aż czterech z nich:

  • dostępna informacja, 
  • dostępna komunikacja,
  • dostępna edukacja,
  • inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

Do grona zwycięzców zaliczono m.in. takie samorządy jak miasta: Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań czy Szczecin oraz województwa: Łódzkie i Wielkopolskie. Wyróżnienie, uzyskane w konfrontacji z takimi samorządami bez wątpienia może być powodem do satysfakcji.

Należy również podkreślić, iż wyróżnione w tym ogólnopolskim konkursie zostały tylko cztery samorządy z województwa mazowieckiego, w tym tylko dwa powiaty, co także daje duży powód do zadowolenia.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA