polski angielski niemiecki
Czwartek, 19 października 2017 r. Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Pieszo i rowerem
 1. Szlaki piesze:
  • Trasy rowerowe

Szlak czerwony "PARTYZANCKI" im. mjr Henryka Dobrzańskiego

Szlak wiedzie przez tereny związane z działalnością Oddziału Wydzielonego WP majora Henryka Dobrzańskiego “HUBALA”, upamiętniające martyrologię wsi polskiej oraz walki powstania styczniowego.

Opis szlaku – co warto zobaczyć:

Inowłódz, szosa Opoczno - Radom:

 • Kościół św. Idziego z 1085 r.,
 • ruiny zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego w 1535 roku,
 • dawna Synagoga Żydowska z XIX w.,
 • Kościół św. Michała z roku 1512, zabytkowy cmentarz żydowski,
Fryszerka:
 • młyny wodne,
Anielin:
 • Szaniec "Hubala" 2 km przed wsią - pomnik wystawiony w miejscu śmierci "Hubala",
Anielin – wieś:
 • W grudniu 1940 r. była bazą oddziału "Hubala"
Poświętne:
 • XVII wieczny klasztor Filipinów, kościół św. Filipa Nereusza i Jana Chrzciciela z XVIII w.,
Radzice Małe:
 • Kapliczki przydrożne z XIX w.
Radzice Duże:
 • Młyn z XIX w. nad Drzewicką - drewniany, kapliczki przydrożne z XIX w.,
Drzewica:
 • Kościół św. Łukasza z XV w., ruiny zamku wybudowanego w 1527-35 r.
rzeka Drzewiczka:
 • Prawobrzeżny dopływ Pilicy – spływy kajakowe,
Teren powiatu przysuskiego:
 • rzeka Brzuśnia, kładka: prawobrzeżny dopływ Drzewiczki,
Bieliny:
 • drewniany kościółek z XVIII w.,
Gielniów:
 • kościół z XIX w.,
 • pomnik bł. Władysława,
Gałki:
 • pomnik pomordowanych mieszkańców w czasie II wojny światowej przez hitlerowców,
Leśniczówka "Huta":
 • pomnik "gwardzistów" upamiętniający bitwę z 1944r.,
Rezerwat "Puszcza u źródeł Radomki"
 • rezerwat przyrody utworzony w 1978r. w centralnej części Garbu Gielniowskiego,
Ruski Bród:
 • pomnik partyzantów i żołnierzy poległym za wolność,
 • kościół św. Teresy z pocz. XX w,
Hucisko, most:
 • kopiec upamiętniający bój pod Huciskiem,
 • pomniki ofiar hitlerowców,
Nowinki:
 • Pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Bryzgowa w czasie II wojny światowej,
Skłoby:
 • Figura św. Barbary – patronka górników - z okresu międzywojennego – w 1940 r. wieś została spacyfikowana przez Niemców,
Pomnik Dionizego Czachowskiego:
 • Upamiętniający zwycięską bitwę powstańców z Rosjanami pod Stefankowem z 1863 roku,
Skłobska Góra:
 • Jeden ze szczytów wzgórz Niekłańsko - Bliżyńskich, wznosi się nad Chlewiskami,
Wola Zagrodna:
 • Wioska w gminie Chlewiska
Chlewiska:
 • XVII wieczny Pałac Odrowążów,
 • późnogotycki kościół z XVI w., XIX w. Stajnia Platera,
 • zakłady wielkopiecowe,
 • Muzeum Techniki,
Szydłowiec, rynek:
 • Kościół erygowany w 1410 r.,
 • późnorenesansowy ratusz miejski z XVII w.,
 • zamek szydłowiecki z przełomu XV i XVI w.,
 • cmentarz żydowski – kirkut,
Wola Korzeniowa, strumień:
 • przez wieś przepływa niewielki strumień Korzeniówka (dopływ Szabasówki) zasilający Radomkę płynący piękną doliną,
Rzeka Oleśnica, przeprawa

granica woj. mazowieckiego,Cmentarz partyzancki pod Skłobską Górą:
 • cmentarz oddziału AK pod dowództwem Antoniego Hedy,"Szarego"Szlak zielony pieszy im. Ks. Jana Wiśniewskiego

Całość trasy wynosi 44,3 km, przebiega w większości przez tereny leśne, Trasa 2 – 3 dniowa. Pierwsza część szlaku (powiat przysuski)– od Przysuchy do Skłobów – biegnie lasami oraz polami łagodnych stoków Garbu Gielniowskiego, druga – bardziej lesista, niektóre widoki zbliżone są do beskidzkich. Nocleg może być w Toporni i Chlewiskach.

Opis szlaku – co warto zobaczyć:

Skrzyńsko:

 • kościół - usytuowany na wzgórzu, późnobarokowy, zwrócony na północ, dwuwieżowy, - obraz Matki Boskiej Staroskrzyńskiej z I poł. XV w. stanowiący zabytek o znaczeniu europejskim,
 • plebania murowana z XIX w.,
 • dawny szpital fundacji Malletskiej z XIX w.,
 • kamienne figury przydrożne z XVII i XVIII w.
Przysucha:
 • kościół klasycystyczny z XVIII w.,
 • synagoga – żydowski dom modlitw z XVIII w.,
 • zespół dworsko – parkowy ; dworek Dembińskich z XIX w. - obecnie muzeum im. O. Kolberga, zabytkowy park, lamus z XVIII w., dawny budynek administracji,
 • skowyrówka – budynek z pocz. XX w., pierwszej w Polsce Spółdzielczej Szkoły Średniej,
Topornia:
 • sztuczny zalew na Radomce , ośrodki wypoczynkowe, domki campingowe i pola namiotowe,
Rudno:
 • osada założona w XIV w., nazwa pochodzi od eksploatacji rudy żelaza,
Krakowa Góra:
 • miejsce widokowe,
 • kapliczka z figurką Matki Boskiej,
Borkowice:
 • kościół z XIX w. neogotycki, wewnątrz późnobarokowy,
 • zespół pałacowo-parkowy z XIX w.,
 • spichlerz i zabudowania podworskie z XIX w.
 • pomniki przyrody – ponad 300 letni platan klonolistny,
 • cmentarz – kaplica Dembińskich, miejsce pochówku ks. J. Wiśniewskiego,
Wola Kuraszowa:
 • pozostałości grodziska z XI-XII w.,
Rzuców:
 • dworek modrzewiowy Mokiejewskich z XIX w.,
 • pensjonat z XIX w.,
 • leśniczówka z pocz. XX w.,
 • ruiny gwoździarni z XIX w.,
Cmentarz pomordowanych po pacyfikacji wsi Skłoby:
 • symboliczny cmentarz pomordowanych w 1940 r.,
Stefanków:
 • Pomnik upamiętniający represje hitlerowskie w 1940 r.,
Pomnik Dionizego Czachowskiego pod Skarbową Górą:
 • Upamiętniający bitwę powstańców z 1863 r. pod Stefankowem
Skłobska Góra - 347 m.:
 • jedno ze wzniesień Wzgórz Niekłańsko-Bliżyńskich
Wola Zagrodna – wieś:
 • Dojście do szlaku partyzanckiego
Rezerwat "Podlesie":
 • Utworzony w celu ochrony drzewostanu w 1989 r. na powierzchni 195 ha w pn. części Wzgórz Niekłańsko-Bliżyńskich
Huta – wieś:
 • Widok na Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie
Góra Cymbra – 378 m.:
 • Zwana Cembrą, część szczytowa jest płaska,
Hucisko – wieś:
 • Kilka okazów starego drzewostanu
Góra Altana - 408m.:
 • najwyższy szczyt w woj. mazowieckim, najwyższe wzniesienie Garbu Gielniowskiego,
Skrzyżowanie dróg leśnych:
 • Granica woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego
Rezerwat "Ciechostowice":
 • Utworzony w celu ochrony drzewostanu z przewagą modrzewia w 1953 r.


Trasy Rowerowe

 1. Plec - Komorów - Zagórze - Romualdów - Krajów - Kolonia Janików – PKP Przysucha(Skrzyńsko) - Skrzyńsko - Pomyków - Lipno - Kozłowiec - Leśniczówka Puszcza - Uroczysko Grabina
 2. Brudnów - Wieniawa - Jabłonica - Ryków - Żuków - Kolonia Piaski - Zdunków - Gródek - Kolonia Ruszkowice — Rudno — Bolęcin - Długa Brzezina - Hucisko Borkowickie - Sowia Góra - Uroczysko Huta,
 3. Uroczysko Grabina - Uroczysko Huta - Nadleśnictwo Przysucha - Topornia - Rudno - Bolęcin - Borkowice - Wydrzyn - Skrzynno - Zgórze,
 4. Plec - Brudnów,
 5. Uroczysko Huta - leśniczówka "Zapniów" - Kuźnica - Borkowice,
 6. Głogów — Konary - Kaleń.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA