polski angielski niemiecki
Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Ciekawe miejsca

Góra św. Magdaleny- jest to niewielkie wzgórze niedaleko Stanisławowa w gm. Odrzywół, dochodzące do 143 m. n.p.m. Na jej szczycie znajduje się dawna pustelnia wraz z drewnianą kapliczką św. Magdaleny. W ołtarzu obraz św. Marii Magdaleny, drugi wisi na zewnątrz, obok kaplicy stoi krzyż.

Kamienna Góra, – wzniesienie na wysokości ok. 210 m n.p.m. przekształcone antropogenicznie przez eksploatację piaskowców jurajskich, tzw. piaskowców szydłowieckich. Malownicze miejsce za Przysuchą w kierunku Borkowic. Jest to głęboki, zalany wodą dawny kamieniołom, otoczony niewielkim lasem. Miejsce to upodobali sobie wędkarze oraz spacerowicze.

Kamieniołom Gielniowski – pierwszy obiekt w regionie radomskim objęty ochroną – jako stanowisko dokumentacyjne, o szczególnym znaczeniu dla poznania geologicznej i paleontologicznej ziemi. Przez wiele lat wydobywano tutaj piaskowiec, z którego produkowano koła młyńskie, żarna i osełki. Obecnie kamieniołom jest nieczynny, ale jest ważnym obiektem geologicznym. Możemy z niego „wyczytać”, że tutejszy piaskowiec powstał przed blisko 140- stu milionami lat z piasku, który osadzał się na dnie płytkiego zbiornika wodnego. Widoczne są zmarszczki falowe, a w kamieniu znaleźć można zastygłe żyjątka, są też odciski roślin i pni drzew.Opis parafii gielniowskiej z 1783 r. tak mówi;„góry kruszczowe znajdują się w tej parafii, a najprzód na polach gielniowskich znajduje się krusiec żelazny, gdzie już od lat kilkudziesiąt był brany do kuźnicy dawniej w Wywozie będącej, tudzież w lasach rozradzkich znajduje się kruszec żelazny i do dziś dnia jest brany do fabryki kuźnicznej drzewieckiej”.

Krakowa Góra - jest osobliwością przyrodniczą powiatu, dzięki której obserwować możemy zjawisko „cienia opadowego” , będącego przyczyną mniejszych opadów w tym rejonie. Zaobserwować je można latem, w godzinach popołudniowych, kiedy to chmury burzowe zbliżające się nad Krakową Górę od zachodu rozdzielają się i deszcz omija Borkowice. Są dwie wersje tłumaczące owe zjawisko, pierwsza;- „ południowe zbocze góry bardzo silnie się nagrzewa tworząc komin wznoszącego się ciepłego powietrza i to właśnie ono rozdziela chmury”-Druga ; - „występowanie na tym obszarze wiatrów zachodnich napotykających na swej drodze wał Wzgórz Gielniowskich, powodując zwiększenie ilości opadów po stronie nawietrznej i zmniejszenie opadów po wschodniej stronie Borkowic”.

Skałki Przysuskie – jest to niezwykle malownicze miejsce usytuowane w lesie niedaleko Przysuchy stanowiące cel wycieczek szkolnych oraz niedzielnych spacerów okolicznych mieszkańców. Skałki zbudowane są z piaskowca tworzącego zwarty kompleks. 15 metrowa odsłonięta ściana posiada różowy odcień, laminowany związkami żelaza, z cienkimi wkładkami łupków ilastych i konkrecjami kaolinu. W miejscu tym rozpoczyna się ścieżka edukacyjna „Rawicz”.


Uroczysko „Boży Dar” - niedaleko wsi Koryciska w gm. Wieniawa. Teren o walorach turystyczno-krajobrazowych. Ze wzniesienia, na którym znajduje się miejsce na piknik, rozciąga się piękny widok na okolicę. W dole, dość głęboko, połyskują oczka wodne, a niedaleko płynie dosyć rwąca rzeczka.

Uroczysko „Piekielna Górka” – niedaleko wsi Brzeski nad Drzewiczką w gm. Klwów rozciągają się wysokie wydmy porośnięte jałowcami. Znajdują się tutaj liczne świadectwa pobytu lodowca np.; grupy głazów tworzące dziwne konstrukcje, niewielkie parowy. Miejsce to położone jest nad Drzewiczką, która już przed II wojną światową wymywała z brzegów wydm starożytne przedmioty - odkryto tutaj osadę i cmentarzysko datowane na I-III wiek n.e.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA