polski angielski niemiecki
Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Informacje o bibliotece
Powiatowa Biblioteka Publiczna
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel. 48 675 04 09
e-mail: pbp.przysucha@gmail.com

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze działa od grudnia 2010 r. Placówkę zorganizowano od podstaw, wyposażono w niezbędny sprzęt i urządzenia. Zaczęto gromadzić materiały biblioteczne. Oficjalne otwarcie Biblioteki, odbyło się 8 lutego 2011 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz bibliotek publicznych i społeczności lokalnej powiatu przysuskiego. Podstawowym zadaniem biblioteki powiatowej powołanej uchwałą rady powiatu jest udzielanie wszechstronnej pomocy bibliotekom gminnym w zakresie instrukcyjno-metodycznym, komputeryzacji oraz gromadzenia, opracowania i przechowania zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów metodycznych i regionalnych. Na materiały metodyczne składają się książki i czasopisma z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Biblioteka powiatowa udostępniać będzie przede wszystkim literaturę naukową, edukacyjną i inne wyspecjalizowane materiały, stąd upowszechnianie literatury pięknej spoczywać winno na bibliotekach gminnych, w miarę możliwości również biblioteka powiatowa będzie w tym uczestniczyć.
Dla potrzeb lokalnej społeczności i tworzenia regionalnej bibliografii powiatu przysuskiego Biblioteka gromadzi materiały o charakterze regionalnym. Są to publikacje na temat teraźniejszości i przeszłości powiatu, książki, prasa lokalna wydawana w poszczególnych gminach oraz dokumenty życia społecznego (plakaty, afisze, foldery, widokówki, materiały wyborcze itp.) Chcemy w sposób profesjonalny, kompleksowy i skuteczny umacniać rolę bibliotek publicznych w swoim środowisku, promować czytelnictwo w powiecie przysuskim oraz zaspokajać potrzeby kulturalne, informacyjne i edukacyjne ich użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA