polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 23 października 2017 r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Dane statystyczne
Mieszkańcy i Obszar Powiatu stan na 30.06.2010 r.

 

ogółem 42880
mężczyźni 21197
kobiety 21683mieszkający w mieście

ogółem 6156
mężczyźni 2958
kobiety 3198mieszkający na wsi

ogółem 36724
mężczyźni 18239
kobiety 18485stan na 30.09.2007 r.

Powierzchnia całkowita Powiatu 80068 ha (801 km2) w tym:
Powierzchnie Gmin: Mieszkańcy Gmin:

 

Miasto Przysucha 7,0 km2 6228 osób


Gminy:

Borkowice 85,72 km2 4622
Gielniów 79,17 km2 4822
Klwów 87,07 km2 3441
Odrzywół 98,22 km2 4135
Potworów 81,89 km2 4269
Przysucha 174,33 km2 12469
Rusinów 82,93 km2 4458
Wieniawa 104,03 km2 5515

 

W tym miejscowości wiejskie 186 km2
sołectwa 140 km2

 

powierzchnia użytków rolnych 50282 ha
grunty orne 38031 ha
sady 2041 ha
łąki 5809 ha
pastwiska 4401 ha
lasy i grunty leśne 24550 ha
pozostałe grunty i nieużytki 5236 ha

 

Bezrobocie - Pozostający bez pracy: stan na 30.11.2007 r.

 

Ogółem: 5087 osób
mężczyźni 2571
kobiety 2516
do 25 roku życia 1090 w tym 545 kobiet
absolwenci szkół wyższych 28 w tym 22 kobiety
powyżej 50 roku 796 w tym 275 kobiet
niepełnosprawni 60 w tym 30 kobiet
Stopa bezrobocia 24,7%Drogi:

w tym:

krajowe 56,531 km
wojewódzkie 77,302 km
powiatowe 310,391 km
w tym o naw. twardej 269,000 km
gminne 361,300 km
w tym o naw. twardej 173,500 km

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA