polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 23 października 2017 r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Gospodarka w powiecie

Największe firmy znajdujące się na terenie powiatu przysuskiego:

 • "HORTEX" - producent doskonale znanych napojów owocowych i mrożonek warzywnych,
 • Zakład Wyrobów Metalowych z Odlewnią Żeliwa,
 • "RuppCeramika" - producent najnowocześniejszych pokryć dachowych i wyrobów ceramicznych,
 • Zakład Płytek Ceramicznych w Skrzyńsku k. Przysuchy - współtwórca najwyższej jakości płytek mrozoodpornych,
 • Zakład Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żeliwa w Rzucowie,
 • Kopalnia Gliny "Zapniów"
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
 • BUDMAR - IMI P.U.I. w Przysusze
 • Hurtownia Patronacka Rafinerii Trzebnica

Infrastruktura komunalna poszczególnych gmin:

 • Gmina Gielniów - trwa budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 • Gmina Potworów:
  • wodociągi - na 16 sołectw w gminie, ogółem zwodociągowanych jest 12 miejscowości. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 50,4 km oraz 19,0 km przyłączy wodociągowych. Do sieci wodociągowej podłączonych jest ogółem 710 gospodarstw domowych.
  • kanalizacja - w roku 2000 wybudowano oczyszczalnie ścieków w Potworowie o przepustowości 100 m3/dobę. Obecnie do oczyszczalni tej doprowadzane są ścieki z miejscowości Potworów i Grabowa (w części) siecią kanalizacyjną o długości 4,0 km. Długość wybudowanych przykanalików wynosi 2,1 km. Do sieci kanalizacyjnej jest podłączonych 75 gospodarstw domowych.
 • Gmina Odrzywół - posiada własne składowisko odpadów, oczyszczalnię ścieków i rozbudowującą się sieć kanalizacyjną. Gmina jest zwodociągowana prawie w 100%.
 • Gmina i Miasto Przysucha:
  • wodociągi - 90%,
  • kanalizacja - 50%,
  • oczyszczanie scieków - 100%,
  • telefonizacja - 80%,
  • wysypisko komunalne śmieci.
 • Gmina Rusinów:
  • telefonizacja - 100%,
  • wodociągi - 100%
 • Gmina Klwów:
  • siećwodociągowa - 65%
  • ekologiczny system oczyszczania gminy z odpadów stałych,
  • dobrze rozwinięta sieć energetyczna i telekomunikacyjna.

Liczba podmiotów gospodarczych na terenie poszczególnycg gmin:

 • Gmina Borkowice - 123,
 • Gmina i Miasto Przysucha - ok. 1500,
 • Gmina Gielniów - 234,
 • Gmina Wieniawa - 147,
 • Gmina Potworów - 122,
 • Gmina Rusinów - 136,
 • Gmina Klwów - 103,
 • Gmina Odrzywół - ok. 180.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA