polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 23 października 2017 r. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Kultura

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze otwarte zostało w 1990 roku, z okazji 100 rocznicy śmierci Oskara Kolberga. Siedzibą Muzeum jest dwór Dembińskich herbu Nieczuja. Obiekt wzniesiony w 2 poł. XIX wieku przez Juliusza Dembińskiego. Rozbudowywany i modemizowany na pocz. XX wieku i w latach 30-tych. Do 1945 roku w posiadaniu rodziny Dembińskich. W 1989 roku odrestaurowany dla celów muzealnych. Dwór otoczony parkiem, zaprojektowanym i urządzonym w 1900 roku przez Teodora Chrząńskiego. Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze jest instytucją ochrony dóbr kultury, realizuje cele ustawowe. Współdziała z organizacjami o podobnym charakterze i zadaniach. - Gromadzi, opracowuje i udostępnia muzealia i materiały o Oskarze Kolbergu oraz historii i etnografii Przysuchy i okolicy. Do najcenniejszych eksponatów należą: rękopisy Oskara Kolberga; archiwum rodziny Kolbergów - dokumenty Juliusza, Wilhelma, Bronisława i Henryka; kolekcja kartograficzna; pierwodruki publikacji 0. Kolberga; meble i pamiątki w wyposażeniu XIX-wiecznych wnętrz dworskich; kolekcja sztuki ludowej. - Prezentuje wystawy stałe: "Oskar Kolbreg - etnograf, folklorysta, kompozytor - (1814-1890)", "Urszula z Morsztynów Dembińska. Dzieje Przysuchy w XVIII i XIX wieku", " Wnętrza XIX-wiecznego dworu" Udostępnia ekspozycje czasowe z dziedziny historii, etnografii, sztuki. - Wydaje książki, katalogi, foldery , pocztówki, druki okolicznościowe. Organizuje koncerty muzyczne.

Dom Kultury w Przysusze prowadzi szeroką działalność kulturalną i oświatową. W jego siedzibie działają amatorskie kluby kulturalne, estrada młodzieżowa oraz młodzieżowe koła artystyczne. W domu kultury swoją siedzibę ma również kino z widownią na 240 miejsc, oraz biblioteka powiatowa. Jako instytucja kultury wspiera działalność kulturalną mieszkańców powiatu, biorąc czynny udział w organizacji szeregu imprez:

Zespoły artystyczne i twórcy ludowi na terenie powiatu:

 • zespół artystyczny Stefana Kołazińskiego ze Zdonkowa,
 • śpiewaczka ludowa Maria Fidos z Ruszkowic,
 • zabela Jarząbek z Bryzgowa – rękodzieło ludowe i artystyczne - rzeźba, wyroby pamiątkarskie z drewna i materiałów plastycznych, wyroby okazjonalne,
 • zespół "Zorza" , który tańczy, śpiewa i kultywuje tradycje weselne regionu z Bielin,
 • zespół ludowy „Znad Drzewiczki” z Odrzywołu,
 • siewacy ludowi Stanisław Zieja z Kłonnej,
 • Stanisław Budzisz z Wysokina,
 • Kapela Piotra Gacy ze Rdzowa,
 • poetka ludowa Zofia Jurgowska z Wiru,
 • "Zakukała Kukułecka" z Gałek Rusinowskich,
 • "Jaskółecki" z Gałek Rusinowskich,
 • Kapela Tadeusza Jedynaka z Przystałowic Małych
 • Józefa Siwiec – pisze pieśni, wykonuje dywany ludowe,
 • Maria Walasik –wykonuje dywany i wycinanki ludowe,
 • Kapela Pana Mariana Pełki z Kłudna,
 • Kapela Stanisława Stępniaka.

oraz wielu innych śpiewaków i twórców ludowych kultywujących dawne obrzędy i tradycje, przekazujący je następnym pokoleniom.

 • Dni Przysuchy,
 • Mazowiecki Przegląd Folkloru oraz Dni Kolbergowskie
 • Przeglądy Kultury Młodzieży Szkół Średnich
 • Koncerty okolicznościowe z okazji uroczystości lokalnych i państwowych
 • Przeglądy artystyczne uczniów i młodzieży szkół specjalnych.

 

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA