polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 listopada 2017 r. Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Zaproszenie do konsultacji
Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXIII/225/2010 z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Przysusze zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
Konsultacje będą przeprowadzane z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na adres starostwo@przysucha.pl
Termin konsultacji od dnia 27.10.2017 r. do 16.11.2017 r.
Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Starostwa w terminie do 5 grudnia 2017 r.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Przysusze.
27-10-2017
Szukaj w artykułach
Listopad 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA