polski angielski niemiecki
Piątek, 17 listopada 2017 r. Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
Ogłoszono przetarg na budowę sieci w ramach projektu
27 marca, w związku z realizacją projektu „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim” został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę infrastruktury sieci bezprzewodowej wraz z zakupem i instalacją urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej oraz usług serwisowych i okablowaniem sal szkoleniowych. Końcowy termin składania ofert wyznaczony jest na 12 kwietnia 2012r. do godziny 9.30, ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 10. Termin realizacji zamówienia jest wyznaczo

Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności: 1. zakończenie budowy infrastruktury sieci bezprzewodowej – w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 2. prowadzenie kompleksowego serwisu technicznego w zakresie powstałej infrastruktury sieci bezprzewodowej i zapewnienie zbiorczego łącza internetowego – przez okres 24 miesięcy od daty odbioru wykonanej infrastruktury sieci bezprzewodowej.

Projekt „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Głównym celem projektu jest zbudowanie i uruchomienie sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie powiatu przysuskiego w oparciu o pasmo licencjonowane oraz punkt-wielopunkt 5,4GHz. Zbudowana sieć pozwoli na zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu powiatu przysuskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

02-04-2012
Galeria
Szukaj w artykułach
Listopad 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA