polski angielski niemiecki
Piątek, 17 listopada 2017 r. Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
Urodziny Oskara Kolberga
W tym roku przypada 198. rocznica urodzin etnografa, kompozytora i folklorysty – Oskara Kolberga, który w szczególny sposób wpisał się zarówno w lokalną jak i ogólnopolską kulturę. Już 160. rocznica jego urodzin stała się impulsem do rozpoczęcia działalności społecznego Muzeum utworzonego w 1974 r. z inicjatywy Przysuskiego Towarzystwa im. Oskara Kolberga. Wyjątkowe miejsce w muzeum w Przysusze zajmuje wystawa biograficzna „Oskara Kolberg (1814-1890) – folklorysta, etnograf, kompozytor”. Prezentowane są na

Kolberg urodził się 22 lutego 1814 r. w Przysusze przy rynku polskim – obecnie Plac 3 Maja. W swojej autobiografii pisał:

Urodziłem się w miasteczku Przysusze w r. 1815 [1814] na rynku polskim – bo są tam trzy rynki polski, żydowski i niemiecki (…) z ojca geometry przysięgłego i dozorującego fabrykami żelaza w okolicy dzierżawionymi przez bankiera warsz. Fraenkla. Pamiętam, żem miał mamkę Zuskę wieśniaczkę, która mi ciągle nad kołyską wyśpiewywała (a była jeszcze u nas w służbie w Warsz. 1822). W szkole przysuskiej nauczyłem się czytać i pisać. Ojciec powołany (przez Staszyca) na profesora miernictwa i geodezji na Uniwers.[ytecie] Warsz.[awskim] przeniósł się do Warszawy z nami w r. 1819 (…) (Fragment autobiografii Oskara Kolberga [1871], zb. Biblioteka PAU-PAN w Krakowie)

Najbardziej wiarygodnym dokumentem potwierdzającym dzień jego narodzin jest oryginalna księga stanu cywilnego gminy przysuskiej, zawierająca akty urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1813-1814. Aktualnie księga metrykalna (użyczona przez księdza Stanisława Traczyńskiego, proboszcza parafii pw. Św. Jana Nepomucena) znajduje się w Muzeum w Przysusze i zajmuje szczególne miejsce na ekspozycji biograficznej poświęconej Oskarowi Kolbergowi. Nazwisko Henryka Oskara Colberga (do 1829 r. pisane przez C) znajduje się pod numerem 9 kolejnego zapisu narodzin pod datą 23 lutego 1814:

Roku tysiącznego osiemsetnego czternastego dnia dwudziestego trzeciego lutego o godzinie ósmej z rana przed nami plebanem przysuskim urzędnikiem cywilnym gminy Przysuchy, powiatu opoczyńskiego w departamencie radomskim, stawił się urodzony Juliusz Colberg konduktor dóbr J.W. Ignacego Dembińskiego, starosty wolbromskiego, liczący lat trzydzieści dziewięć w mieście Przysuchy zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod numerem trzydziestym dziewiątym na dniu dwudziestego drugiego lutego roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu, oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Karoliny z Markierów lat trzydzieści sześć liczącej jego małżonki i że życzeniem jego jest nadać mu imiona Henryk Oskar. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonego Michała Murawskiego burmistrza Przysuchy liczącego lat czterdzieści dziewięć w mieście Przysuchy zamieszkałego i J.W. Pana Józefa Skorupskiego sekretarza poczty przysuskiej liczącego lat dwadzieścia trzy w mieście Przysuchy zamieszkałego. Po czem akt niniejszy urodzenia po przeczytaniu onego z oświadczeniem podpisujemy.

Julisz Colberg jako ojciec własny, Michał Murawski jako świadek Józef Skorupski jako świadek.

(Akt urodzenia Oskara Kolberga, w: Akta urodzonych stanu cywilnego gminy przysuskiej 1813-1814).

Aby uczcić kolejną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, w Muzeum odbędzie się koncert uczniów szkół muzycznych. Na uroczystość zapraszają instytucje, którym patronuje wybitny kompozytor i etnograf - Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. Zapraszamy 25 lutego (sobota) 2012 o godz. 17.00 do Muzeum w Przysusze, al. Jana Pawła II Nr 11, 26-400 Przysucha.

17-02-2012
Szukaj w artykułach
Listopad 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA